För få deltagare anmälda till vårens navigationskurs

Hej alla,

Vi måste tyvärr meddela att Navigationskursen i den annonserade formen kommer att utgå. Vi tänkte oss ca 10 deltagare, men vi blev ungefär hälften.

Men misströsta inte, de som anmält sig får ett erbjudande att gå hos Sjölotsen direkt nu i maj.

Vi skickar mer information till dem under dagen och hoppas ni har överinseende.

Ericsson Seglarklubb fortsätter naturligtvis oförtrutet att jobba för ökad marin kompetens hos sina medlemmar.

Vi återkommer med andra våraktiviteter!

Hälsningar,
Donald

Navigationskurs

Hej alla,

Med kort varsel kan vi ordna en navigationskurs för våren med start redan den 20 april. Vi har några anmälda sedan i höstas men för få för att få ekonomin att gå ihop då klubben betalar ett fast pris till kursleverantören oberoende av antalet deltagare.

Hör av dig snarast om du är intresserad eller har någon i din närhet som är intresserad, så att vi kan meddela organisatören Sjölotsen att kursen blir av.

Information hittar du här: Navigationskurs våren 2017

Välkomna,

Donald Bratt
Ordförande