För få deltagare anmälda till vårens navigationskurs

Hej alla,

Vi måste tyvärr meddela att Navigationskursen i den annonserade formen kommer att utgå. Vi tänkte oss ca 10 deltagare, men vi blev ungefär hälften.

Men misströsta inte, de som anmält sig får ett erbjudande att gå hos Sjölotsen direkt nu i maj.

Vi skickar mer information till dem under dagen och hoppas ni har överinseende.

Ericsson Seglarklubb fortsätter naturligtvis oförtrutet att jobba för ökad marin kompetens hos sina medlemmar.

Vi återkommer med andra våraktiviteter!

Hälsningar,
Donald

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *