Styrelse

Ericsson Seglarklubbs styrelse 2016

Ordförande                  Donald Bratt
Kassör                          Staffan Carlsson
Sekreterare                  Jonas Henriksson
Aktivitetsansvarig       Bo Jiang
Webbansvarig             Anders Larsson